Marvel Onyx: Obklady a dlažba inšpirované ľahkosťou, ako stvorené pre modernú kúpeľňu a interiér+
Ako vybrať správne umývadlo do kúpeľne? Zvážte materiál, veľkosť, tvar aj umiestnenie+
Predstavujeme inovatívny povrch obkladov a dlažieb Velvetech od Atlas Concorde+
Ako vybrať bidet do kúpeľne: premyslite typ aj funkcie a stavte na kvalitu+
Atlas Concorde Boost Color: veľkoformátové obklady a dlažba vo vycibrených odtieňoch a modernom deko+
Marvel Meraviglia: Elegantný mramor, futuristický dekor aj zamatový povrch v novej kolekcii obkladov+
Horúce novinky z CERSAIE 2023: Obklady a dlažba, z ktorých sa vám podlomia kolená. Inšpirujte sa+
Planarita dlaždíc: Ako dosiahnuť maximálne rovnú podlahu v kúpeľni? Kľúčové sú kvalita kachlí a ich +
Čierna sanita a design, ktorý vám vezme dych. Zoznámte sa s novinkami Laufen pre rok 2023+
Ako sa postarať o vodovodné batérie v kúpeľni? Kľúčová je pravidelnosť aj správne čistiace prostried+
Novinky v kúpeľniach RIHO pre rok 2023. Inšpirujte sa.+
Návrh a realizácia kúpeľní pre prestížny bytový projekt Oaks Prague+
Marvel X: Predstavujeme novinku Atlas Concorde, z ktorej vám bude prechádzať zrak+
Sprchovací kút bez vaničky. 5 krokov na ceste k modernému trendu v kúpeľniach+
Praktické tipy na veľké jarné upratovanie kúpeľne+

Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov spoločnosti Keraservis Group a.s.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Keraservis Group a.s., IČO: 01717171, so sídlom Kaštanová 515/125a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, zapísaná do registra vedeného Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 6879, (ďalej  len „správca“), ktorá ako správca osobných údajov, ktoré jej budú poskytnuté zákazníkom za účelom zjednania kúpnej zmluvy a k realizácii zmluvy, bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpismi predovšetkým so zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov  a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

 Informácie pre zákazníkov po prijatí osobných údajov Správcom

 Právny základ na spracovanie

-          Uzavretie kúpnej zmluvy, popr. jednanie  o uzavretí kúpnej zmluvy (napr. predloženie cenovej ponuky apod.)

-          Poskytnutie osobných údajov je povinnosťou subjektu údajov – zákazníka, ktorá vyplýva z výššie spomenutej zmluvy.

Účel spracovania

Správca spracováva osobné údaje za účelom plnenia povinností a uplatňovania práv predávajúceho v súvislosti s uzavretou kúpnou zmluvou,  uzavretou so zákazníkom ako kupujúcim.

Kategórie osobných údajov

Adresa a identifikačné údaje (predovšetkým meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, bydlisko/sídlo, DIČ),  kontaktné údaje (predovšetkým e-mailová adresa, telefónne číslo), prípadne ďalšie údaje potrebné  na plnenie zmluvy.

Kategórie subjektov údajov a zdroj osobných údajov

Zákazníci správcu ako kupujúci. Osobné údaje sú  získavané od zákazníkov, ako subjektov údajov.

Príjemci osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú výhradne orgány verejnej moci vrámci ich oprávnenia a externé spoločnosti, spracovávajúce časť agendy pre správcu údajov (napr. externé účtovníčky, externí poskytovatelia údržby informačného systému). Osobné údaje sú predávané len v rámci Európskej únie.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú  na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.  Následne s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy, konkr. zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivovaní a spisovej službe a o zmene niektorých zákonov a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Nariadení GDPR).

Práva zákazníka

Právo na prístup k osobným údajom

Zákazník má právo od správcu získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a pokiaľ áno, o ktoré údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané.

Právo na výmaz osobných údajov

Správca má povinnosť zlikvidovať osobné údaje, ktoré o zákazníkovi spracováva, pokiaľ sú splnené určité podmienky a zákazník o to požiada.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Zákazník má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má zákazník právo kedykoľvek doplniť.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Zákazník má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na splnenie úloh  vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má Zákazník právo kedykoľvek vzniesť námietku.

Právo na prenositeľnosť údajov

Zákazník môže získať osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia predali medzi sebou.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože osobné údaje zákazníka sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej so správcom, ale nie na základe súhlasu so spracovaním.

V prípade, že bude zákazník akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov  správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Viac informácií o právach subjektu údajov je k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

loading
Předchozí Další Zavřít